Aanbod naar organisaties

Medewerkers die afwezig zijn of snel je organisatie verlaten, kosten veel geld. Langdurige afwezigheid en een hoog verloop zijn dus best te vermijden of zo snel mogelijk aan te pakken om verlies van kennis & ervaring te vermijden. Coach Ann kan je organisatie hierin begeleiden.

fiber_new

Onboarding

Onboarding, of nieuwe medewerkers inwerken, kost tijd en geld. Maar als u het niet doet dan verlaten 60% van de starters kort nadien uw bedrijf.

extension

Inplacement

Een werknemer die zijn functie niet meer wil of kan uitoefenen? Samen zoeken naar een nieuwe job in uw organisatie kan via inplacement.

refresh

Return2Work

Re-integratie niet als verplichting, maar als benutten van de mogelijkheden op individueel en organisatie niveau.

Webdesign by